NGÔI MỘ MỚI ĐẮP – THE CEMETERY

Tâm Linh    Truy Đuổi    Kinh Dị
star
star
star
star
star 1
 • Đạo diễn: Seen Escape
 • Diễn viên: Quản trang, ma nữ
 • Độ khó: 4/5
 • Độ kinh dị: 4/5

Chế độ chơi:

 • CHẾ ĐỘ 13+ (độ khó & sợ hãi sẽ được giảm đi phù hợp với đội chơi)
 • CHẾ ĐỘ 18+ (thêm nhân vật phụ và tăng cường hiệu ứng kinh dị)
Phòng chơi The Cemetery
Phòng chơi The Theater

RẠP HÁT LIÊN HOA – THE THEATER

Kinh Dị    Kinh Kịch  Tâm Linh
star
star
star
star
star 1
 • Đạo diễn: Seen Escape
 • Diễn viên: Thầy đồng, bóng ma
 • Độ khó: 4/5
 • Độ kinh dị: 4/5

Chế độ chơi:

 • CHẾ ĐỘ 13+ (độ khó & sợ hãi sẽ được giảm đi phù hợp với đội chơi)
 • CHẾ ĐỘ 18+ (thêm nhân vật phụ và tăng cường hiệu ứng kinh dị)

GÁC MÁI – THE ATTIC

Trốn Chạy    Ẩn Nấp   Kinh Dị
star
star
star
star
star
 • Đạo diễn: Seen Escape
 • Diễn viên: Sát nhân, nạn nhân
 • Độ khó: 5/5
 • Độ kinh dị: 5/5

Chế độ chơi:

 • CHẾ ĐỘ 13+ (độ khó & sợ hãi sẽ được giảm đi phù hợp với đội chơi)
 • CHẾ ĐỘ 18+ (thêm nhân vật phụ và tăng cường hiệu ứng kinh dị)
Phòng chơi The Attic
Phòng choi The Basement

CĂN HẦM TĂM TỐI – THE BASEMENT

Điều Tra    Giải Cứu   Ẩn Nấp
star
star
star
star
star 1
 • Đạo diễn: Seen Escape
 • Diễn viên: Sát nhân, nạn nhân
 • Độ khó: 4/5
 • Độ kinh dị: 4/5

Chế độ chơi:

 • CHẾ ĐỘ 13+ (độ khó & sợ hãi sẽ được giảm đi phù hợp với đội chơi)
 • CHẾ ĐỘ 18+ (thêm nhân vật phụ và tăng cường hiệu ứng kinh dị)